www.kawnanews.com

หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์

ข่าวออนไลน์-ทั่วไทย-ต่างประเทศ

kawnanews(ย้อนหลัง)

ข่าวรอบเมืองเหนือ

WWW. LIVEBOX.ME

WWW.FAIHIN.ORG

วิทยุวัดฝายหิน FM104.50

วิทยุเชียงใหม่เรดิโอ FM93.75

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ทำเนียบสื่อมวลชนเชียงใหม่

นายเกษตร เพชรสัมฤทธิ์

บรรณาธิการ ก้าวหน้านิวส์

ใบอนุญาต นสพ.จ.เชียงใหม่ ที่04/2546 ออกให้ 31 มีนาคม 2546

สำนักงาน เลขที่ 89/387 หมู่ 9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

MB.0899993975

E-MAIL KASATE2498@HOTMAIL.COM

3BB broadband internet ความเร็วสูง เพิ่มความเร็วให้ลูกค้า ราคาเดิม